Kontakt

Sídlo a fakturačne údaje

TPSK

Patrik Priesol

Zvolenská 1778/13

010 08 Žilina


IČO: 47329769, DIČ: 1086291635


Spoločnosť Patrik Priesol je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, register číslo 580-52138.


Bankové spojenie

Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: 4205861638/8360

IBAN: SK67 8360 5207 0042 0586 1638

SWIF: BREXSKBX

Kontaktné údaje

Ak voláte z čísla StackNet

Ak voláte z čísla iného operátora

Tel. kontakt

990

+421 41/202 13 58


+420 91/012 88 42


Cena s DPH

0 €/min

Aktuálny cenník operátora

Dostupnosť linky

Najviac voľných oper. je v čase od 16:30 do 21:00.Oddelenie

Tel. klapka

E-mailový kontakt

Obchodné oddelenie

kl. 1

obchod@tpsk.eu

Technická podpora

kl. 2

support@tpsk.eu

Marketingové oddelenie

kl. 3

marketing@tpsk.eu

Fakturačné oddelenie

kl. 4

faktury@tpsk.eu

Personálne oddelenie

hr@tpsk.eu

PR oddelenie

pr@tpsk.eu

Zákaznícka podpora

E-mail

Live Chat

Telefón

Tiket

tpsk@tpsk.eu


Live chat


+421 41/202 13 58

+420 91/012 88 42

Vytvoriť novy tiketPre komunikáciu zo zakazníckou podporou si prosím pripravte vaše číslo zákazníka TPSK a ID kód.