Informácie o TPSK

Základné informácie o TPSK

TPSK bolo zamerané primárne na vývoj počítačového softvéru. Vďaka dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom sa podnikanie rozšírilo o poskytovanie komplexných firemných IT riešení a komerčných služieb. TPSK dnes ponúka jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom produkty, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy.Spoločne dokážeme viac

Slogan "Spoločne dokážeme viac" sa s nami nesie už od začiatkov TPSK, symbolizuje to jednotu a istotu, my sa vieme spoľahnúť na kolegov a na obchodných partnerov a naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na nás. A, keď držíme spolu tak Spoločne dokážeme viac.Sme tu pre Vás

Uzatvoreným zmluvného vzťahu a dodaním produktu to nekonči, práve naopak všetko sa len začína. Pre nás je priorita Vám poskytovať prvotriednu zákaznícku starostlivosť v každej situácii, keď budete potrebovať pomôcť.