Kontakt

Sídlo a fakturačne údaje

TPSK, Patrik Priesol, Zvolenská 1778/13, 010 08 Žilina, Slovenská republika

IČO: 47329769, DIČ: 1086291635

Spoločnosť Patrik Priesol je zapísaná v ŽR Okresného úradu Žilina, register číslo 580-52138.


Office

Prievozska 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika


Bankové spojenie

Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: 4205861638/8360

IBAN: SK67 8360 5207 0042 0586 1638

SWIFT: BREXSKBX


Kontaktné údaje

Ak voláte z čísla StackNet Ak voláte z čísla iného operátora
Tel. kontakt 990 +421 41/202 13 58
+420 91/012 88 42
Cena s DPH 0 €/min Aktuálny cenník operátora
Dostupnosť linky
Najviac voľných operátorov je v čase 16:30 – 21:00.
Oddelenie Tel. klapka E-mailový kontakt
Obchodné oddelenie kl. 1 obchod@tpsk.eu
Technická podpora kl. 2 support@tpsk.eu
Marketingové oddelenie kl. 3 marketing@tpsk.eu
Fakturačné oddelenie kl. 4 faktury@tpsk.eu
Personálne oddelenie hr@tpsk.eu
PR oddelenie pr@tpsk.eu

Zákaznícka podpora

E-mail Live Chat Telefón Tiket
info@tpsk.eu Live chat +421 41/202 13 58
+420 91/012 88 42
Vytvoriť novy tiket

Pre komunikáciu zo zakazníckou podporou si prosím pripravte vaše číslo zákazníka TPSK a ID kód.