Vaš kód zákazníka (zákaznícke číslo)

Na tejto stránke môžete bezplatne získať Váš kód zákazníka ktorý vyžadujeme pri vybavovaní požiadaviek na internete alebo pri telefonickom kontakte. Bude potrebné zadať niektoré Vaše zmluvné osobné údaje. Údaje je nutne zadávať presne (veľkosť znakov, čiarky, medzery) na základe vzoru.

 Zobrazenie kódu zákazníka 

Odoslaním rezervačného formulára, zákazník prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom Poučenia o spracovaní osobných údajov.